Does your product have US edition?

We only have US customized plug and voltage for the Sqair. For our other models, US air-breathers use a voltage converter and a plug adapter. Voltage converters and plug adapters are easy to find on Amazon, Home Depot, or Target.
Sample voltage converter link: https://www.amazon.com/Professional-Converter-International-Converters-Countries/dp/B07MZQ8DQV/
Sample plug adapter link: https://www.amazon.com/Power-Plug-Adapter-International-SublimeWare/dp/B01N59M473/

Danh mục: .

Halo Enviroment Assured

HEA là công ty duy nhất tại thị trường Việt Nam tập trung vào việc thiết lập các mục tiêu chất lượng không khí dựa trên các bằng chứng khoa học và làm việc để đạt được các mục tiêu đó trong môi trường trong nhà và thương mại. HEA là công ty đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam tuân theo đúng tiêu chuẩn không khí và nước lành mạnh do WHO đặt ra, nghĩa là bạn, gia đình và đồng nghiệp của bạn đang phát triển lành mạnh trong một môi trường lý tưởng. Email: info@khisach.vn